Imagen del perfil Dades Obertes Catalunya

creado Mar 31 2020

actualizado Mar 20 2023

Descripción

El Departament de Salut ha deixat d'actualitzar aquest conjunt de dades en data 26-7-22. Podeu trobar tota la informació relacionada amb la COVID-19 i la resta d'infeccions respiratòries en els conjunts de dades de SIVIC (Vegeu contingut destacat).
Aquestes dades provenen de diversos sistemes d'informació del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut, detallats a https://dadescovid.cat/documentacio , i mostren per a cada dia, regió sanitària, grup d'edat, sexe i procediment diagnòstic el nombre de casos identificats com a positius mitjançant alguna prova diagnòstica o per estudi epidemiològic; el procediment diagnòstic s'especifica en la variable 'TipusCasDescripcio'. Tots ells són casos activats pels serveis de vigilància epidemiològica.
En els casos en què no ha estat possible identificar l'àrea bàsica de salut de residència de la persona identificada com a cas positiu, el valor de la variable 'RegioSanitariaDescripcio' és 'No classificat'.

Actividad
Calificación de la comunidad
Current value: 0 out of 5
Su calificación
Current value: 0 out of 5
Calificadores
0
Visitas
28409
Descargas
33514
Comentarios
0
Colaboradores
0
Meta
Categoría
Salud
Autorizaciones
Público
Etiquetas
covid-19, coronavirus, sars-cov-2, covid19
Etiqueta de la fila
Únicamente en SODA2
Licencia y atribución
Datos suministrados por
Departament de Salut
Enlace de la fuente
http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/llicencia-oberta-informacio-catalunya/
Licencia
See Terms of Use
Actors
Tipus actor
Generalitat de Catalunya
Departament
Salut
Freqüència d'actualització
Freqüència d'actualització
Dades estàtiques
Idioma
Idioma
Català
Nombre del conjunto de datos (ES)
Registro de test de COVID-19 realizados en Catalunya. Segregación por sexo y edad
Dataset name (EN)
Record of COVID-19 tests performed in Catalonia. Segregation by gender and age
Àmbit geogràfic
Àmbit geogràfic
Catalunya
Informació geogràfica
Codi d'element
Informació de gènere o sexe
Informació de gènere o sexe
This view cannot be displayed