Profile Picture Generalitat de Catalunya

created Feb 28 2017

updated Oct 28 2019

Description

El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Aquest fitxer conté els recintes i les parcel·les de la comarca del Montsià de l'any 2016, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.

Activity
Community Rating
Current value: 0 out of 5
Your Rating
Current value: 0 out of 5
Raters
0
Visits
142
Downloads
258
Comments
0
Contributors
0
Meta
Category
Rural Development and Fisheries
Permissions
Public
Tags
agricultura, cartografia i mapes
Licensing and Attribution
Data Provided By
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Source Link
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=4163
License
1.0 Universal (Public Domain Dedication)
Actors
Tipus actor
Generalitat de Catalunya
Departament
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Freqüència d'actualització
Freqüència d'actualització
Dades estàtiques
Àmbit geogràfic
Àmbit geogràfic
Catalunya
Informació geogràfica
Dades geogràfiques
Idioma
Idioma
Català
Nombre del conjunto de datos (ES)
Sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) de la comarca del Montsià 2017
Dataset name (EN)
Geographic information system for agricultural parcels (SIGPAC) of the region of Montsià 2017
This view cannot be displayed