Transparència Catalunya

Close
Author
Dades Obertes Catalunya
Description
Llista de les associacions de voluntaris de protecció civil registrades, amb indicació de la data d'inscripció al registre, el municipi i la comarca al qual pertanyen i el nombre de membres acreditats.
Category
Seguretat
Tags
protecció civil, voluntariat, associacionisme, emergència, seguretat, ods1_fi de la pobresa, ods17_aliances per aconseguir objectius, ods3_salut i benestar, ods
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Departament d'Interior
Source Link
http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/llicencia-oberta-informacio-catalunya/
License
See Terms of Use
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

Nom
nom
Nombre de voluntaris acreditats
nombre_de_voluntaris
Número de registre
n_mero_de_registre
Ine5
ine5
Municipi
municipi
Comarca
comarca
Província
prov_ncia

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.