Transparència Catalunya

Close
Author
Dades Obertes Catalunya
Description
Dades identificatives de les associacions, les fundacions privades, els col·legis professionals, les acadèmies, les entitats religioses i les federacions de Catalunya inscrites a la Generalitat de Catalunya que consten com a actives en el moment d'actualització. Inclou el nom, la tipologia, la informació registral, l'adreça i altres dades de contacte.
Category
Legislació i justícia
Tags
justícia, entitats jurídiques, ods16_pau justícies i institucions sòlides, ods
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Departament de Justícia, Drets i Memòria
Source Link
https://administraciodigital.gencat.cat/ca/dades/dades-obertes/informacio-practica/llicencies/
License
See Terms of Use
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

ID_ENTITAT
id_entitat
TIPUS_ENTITAT
tipus_entitat
CIF
cif
NOM_ENTITAT
nom_entitat
NUM_INSCRIPCIO
num_inscripcio
DATA_INSCRIPCIO
data_inscripcio
ADRECA
adreca
NOM_POBLACIO
nom_poblacio
CODI_POSTAL
codi_postal
NOM_PROVINCIA
nom_provincia
NOM_COMARCA
nom_comarca
CLASSIFICACIO_GENERAL
classificacio_general
TELEFON
telefon
FAX
fax
ADRECA_ELECTRONICA
adreca_electronica
PAGINA_WEB
pagina_web
VINCULACIO_PARTIT
vinculacio_partit
CLASSIFICACIO_ESPECIFICA
classificacio_especifica
CONTINGUT_FINALITATS
contingut_finalitats
FINALITATS2
finalitats2
FINALITATS3
finalitats3
FINALITATS4
finalitats4
FINALITATS5
finalitats5
FINALITATS6
finalitats6
FUNDADORS
fundadors

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.