Transparència Catalunya

Close
Author
Dades Obertes Catalunya
Description
AVÍS:el 26 de juny de 2021 es va produir un error en l'actualització d'aquest conjunt de dades; es detalla al final del text. Aquestes dades provenen de diversos sistemes d'informació del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut, detallats a https://dadescovid.cat/documentacio , i mostren per a cada dia, àrea bàsica de salut, sexe i procediment diagnòstic el nombre de casos identificats com a positius mitjançant alguna prova diagnòstica o per estudi epidemiològic; el procediment diagnòstic s'especifica en la variable 'TipusCasDescripcio'. Tots ells són casos activats pels serveis de vigilància epidemiològica. En els casos en què no ha estat possible identificar l'àrea bàsica de salut de residència de la persona identificada com a cas positiu, el valor de la variable 'ABSDescripcio' és 'No classificat'. Les dades s'actualitzen diàriament. ERROR: En l'actualització de dades del 26/06/2021, el nombre de casos confirmats era errònia, ja que incorporava els casos serològics postvacunals que es van retirar fa uns dies. Són prop de 6.000 casos que s'eliminaran de nou a la publicació del 27/06/2021. Els casos detectats per PCR / TAR i tots els seus càlculs derivats (incidència, positivitat, Rt, etc.) són correctes.
Category
Salut
Tags
covid-19, coronavirus, sars-cov-2, covid19
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Departament de Salut
Source Link
http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/llicencia-oberta-informacio-catalunya/
License
See Terms of Use
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

TipusCasData
data
RegioSanitariaCodi
regiosanitariacodi
RegioSanitariaDescripcio
regiosanitariadescripcio
SectorSanitariCodi
sectorsanitaricodi
SectorSanitariDescripcio
sectorsanitaridescripcio
ABSCodi
abscodi
ABSDescripcio
absdescripcio
SexeCodi
sexecodi
SexeDescripcio
sexedescripcio
TipusCasDescripcio
resultatcoviddescripcio
NumCasos
numcasos

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.