Transparència Catalunya

Close
Author
Dades Obertes Catalunya
Description
Relació de les eliminacions de documentació del sector públic
Category
Sector Públic
Tags
taad, eliminació, ods11_ciutats i comunitats sostenibles, ods
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Departament de Cultura
Source Link
https://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/llicencia-oberta-informacio-catalunya/
License
Attribution License
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

Codi INE10
codi_ine10
Municipi
municipi
Comarca
comarca
Administració
administraci
Organisme
organisme
Òrgan
rgan
Codi
codi
Sèrie
s_rie
Any de la documentació
any_de_la_documentaci
Ml
ml
Gb
gb
Òrgan que realitza la destrucció
rgan_que_realitza_la_destrucci
Atribuït
atribu_t
Observacions
observacions
Any de destrucció
any_de_destrucci

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.