Transparència Catalunya

Close
Author
Generalitat de Catalunya
Description
Informació geogràfica i descriptiva sobre les parcel·les de cremes prescrites executades pel cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya des del 1998 fins a l'actualitat.
Category
Medi Ambient
Tags
agricultura, cartografia, mapes, emergències, medi ambient, seguretat, paisatge
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Departament d'Interior.
Source Link
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=13760
License
See Terms of Use
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

HECTARES
hectares
NOM_CREMES
nom_cremes
PERIMETER
perimeter
the_geom
the_geom
TEV
tev
PARCELA
parcela
OBJECTIUS
objectius
ID_CREMA
id_crema
ID_PLA
id_pla
DATA_CREMA
data_crema

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.