Transparència Catalunya

Close
Author
Generalitat de Catalunya
Description
Aquestes dades provenen del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i mostren dades dels casos positius acumulats, que són aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid). També inclou les dades dels casos sospitosos acumulats que corresponen a persones que en algun moment han presentat símptomes i un professional sanitari els ha classificat com a possible cas, però no tenen una prova diagnòstica (PCR o test ràpid) amb resultat positiu. Tots ells són casos activats pel servei de vigilància i s'ha pogut identificar la zona de residència que consta a la targeta sanitària de la persona. La informació s'actualitza a dades obertes diàriament. [ES] Estos datos provienen del registro RSAcovid19 del Departamento de Salud y muestran datos de los casos positivos acumulados, que son aquellos que han dado positivo en alguna prueba diagnóstica (PCR o test rápido). También incluye los datos de los casos sospechosos acumulados que corresponden a personas que en algún momento han presentado síntomas y un profesional sanitario los ha clasificado como posible caso, pero no tienen una prueba diagnóstica (PCR o test rápido) con resultado positivo. Todos ellos son casos activados por el servicio de vigilancia y se ha podido identificar la zona de residencia que consta en la tarjeta sanitaria de la persona. La información se actualiza en datos abiertos diariamente. [EN] These data come from the RSAcovid19 record from the Health Department and show data from the accumulated positive cases, which are those that tested positive on some diagnostic test (PCR or fast test). It also includes data from the accumulated suspicious cases corresponding to people who presented symptoms at some point and a sanitary professional has classified them as a possible case, but they do not have a diagnostic test (PCR or fast test) with a positive result. The surveillance service activated all the cases and they identified the person's residence zone indicated on each sanitary card. Information is updated in open data daily.
Category
Salut
Tags
covid-19, coronavirus, sars-cov-2, covid19
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Departament de Salut
Source Link
http://salutweb.gencat.cat/
License
Attribution License
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

TipusCasData
data
ComarcaCodi
comarcacodi
ComarcaDescripcio
comarcadescripcio
MunicipiCodi
municipicodi
MunicipiDescripcio
municipidescripcio
SexeCodi
sexecodi
SexeDescripcio
sexedescripcio
TipusCasDescripcio
resultatcoviddescripcio
NumCasos
numcasos

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.