Transparència Catalunya

Close
Author
Dades Obertes Catalunya
Description
Relació dels incendis forestals esdevinguts a Catalunya des de l’1 de gener, amb detall de la data, el municipi en el quan s’han iniciat i les superfícies forestals i no forestals afectades, en hectàrees. Totes les dades son provisionals i estan pendents de validació.
Category
Medi Rural i Pesca
Tags
incendi, forestal
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Source Link
http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/llicencia-oberta-informacio-catalunya/
License
See Terms of Use
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

DATA INCENDI
data_incendi
CODI COMARCA
codi_comarca
COMARCA
comarca
CODI MUNICIPI
codi_municipi
TERMEMUNIC
termemunic
HAARBRADES
haarbrades
HANOARBRAD
hanoarbrad
HANOFOREST
hanoforest
HAFORESTAL
haforestal

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.