Transparència Catalunya

Close
Author
Generalitat de Catalunya
Description
Fitxer amb els límits administratius municipals de Catalunya
Category
Urbanisme i infraestructures
Tags
cartografia, mapes, municipis
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Generalitat de Catalunya
Source Link
http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/llicencia-oberta-informacio-catalunya/
License
See Terms of Use
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

the_geom
the_geom
CODI_INE_6
codi_ine_6
CODI_COSTA
codi_costa
CODI_PTGC
codi_ptgc
CODI_PTGC_
codi_ptgc_
CODI_AFT
codi_aft
CODI_CADAS
codi_cadas
ID
id
MUNICIPI
municipi
PROVINCIA1
provincia1
COMARCA1
comarca1
CODIINE
codiine
NOM_MUNI
nom_muni
CAP_MUNI
cap_muni
Feature ID
_feature_id

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.