Transparència Catalunya

Close
Author
Dades Obertes Catalunya
Description
Aquest registre es divideix en diferents seccions: apícoles, avícoles, porcines, cunícoles, bovines, ovines i de cabrum, equines, d'altres espècies productives i de centres de recollida de material genètic. Dintre de cadascuna de les seccions, les explotacions es classifiquen en diferents subseccions en funció de la finalitat productiva.
Category
Medi Rural i Pesca
Tags
ramaderia, registre, explotacions, smartcatalonia, ods2_fam zero, ods13_acció pel clima, ods12_producció i consum responsable, ods
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Source Link
https://administraciodigital.gencat.cat/ca/dades/dades-obertes/informacio-practica/llicencies/
License
See Terms of Use
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

Marca oficial
marca_oficial
Codi REGA
codi_rega
Estat explotació
estat_explotaci_
Data canvi estat explotació
data_canvi_estat_explotaci_
Nom explotació
nom_explotaci
Adreça explotació
adre_a_explotaci
Codi postal explotació
cp
Servei territorial explotació
servei_territorial
Província explotació
demarcaci_territorial
Comarca explotació
comarca
Municipi explotació
municipi
COOR X explotació
coor_x
COOR Y explotació
coor_y
LATITUD explotació
latitud
LONGITUD explotació
longitud
Tipus explotació
tipus_explotaci
Espècie
esp_cie
Subespècie
subesp_cie
Tipus subexplotació
tipus_subexplitaci_
Estat subexplotació
estat_subexplotaci_
Data canvi estat subexplotació
data_canvi_estat_subexplotaci_
Integradora
integradora
Nom ADS
nom_ads
Classificació zootècnica
classificaci_zoot_cnica
Data classificació zootècnica
data_classificaci_zoot_cnica
Forma de cria
forma_de_cria
Autoconsum
autoconsum
Sistema productiu
sistema_productiu
Criteri de sostenibilitat
criteri_de_sostenibilitat
Petita capacitat
petita_capacitat
Capacitat productiva
capacitat_productiva
Codi zootècnic
codi_zoot_cnic
Capacitat ponedores
cap_ponedores
Capacitat femelles
cap_femelles
Capacitat altres femelles
capacitat_altres_femelles
Capacitat mascles
cap_mascles
Capacitat cria
cap_cria
Capacitat animals <1 any
capacitat_animals_1_any
Capacitat reposició
cap_reposici
Capacitat braves >24
capacitat_braves_24
Capacitat animals >1 any i <2 anys
capacitat_animals_1_any_i_2_anys
Capacitat engreix
cap_engreix
Capacitat recria
cap_recria
Capacitat transició
capacitat_transici
Capacitat estants
cap_estant
Capacitat transhumants
cap_transhumant
Capacitat AN>6M no repr
capacitat_an_6m_no_repr
Capacitat ous
caps_ous
Cap núm. total animals
cap_n_m_total_animals
Total Cap ponedores
total_cap_ponedores
Total URM
total_ub
Total Nitrogen
total_nitrogen
Data actualització capacitat
data_actualitzaci_capacitat

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.