Transparència Catalunya

Close
Author
Dades Obertes Catalunya
Description
Per motius tècnics les dades d'aquest conjunt no estan actualitzades a la última informació disponible. Llistat de fosses comunes localitzades a Catalunya.
Category
Legislació i justícia
Tags
fosses, comunes, repressió, guerra civil, memòria, democràtica, ods16_pau justícies i institucions sòlides, ods
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Direcció General de Memòria Democràtica
Source Link
https://administraciodigital.gencat.cat/ca/dades/dades-obertes/informacio-practica/llicencies/
License
See Terms of Use
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

Id
id
Títol
titol
Categoria de fosses
categoria_de_fosses
Conservació
conservaci_
Tipologia inhumats
tipologia_inhumats
Context defunció
context_defunci_
Mida
mida
Municipi
municipi
Comarca
comarca
Província
prov_ncia
Comunitat autònoma
comunitat_aut_noma
País
pa_s
Fitxa
fitxa
Latitud
y
Longitud
x
Georeferència
georefer_ncia
LIMADM_MUNICIPI 2
:@computed_region_bh64_c7uy
LIMADM COMARCA 2
:@computed_region_wvic_k925

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.