Transparència Catalunya

Close
Author
Generalitat de Catalunya
Description
OpenCohesion School és un projecte dissenyat pels estudiants de secundària per promoure el monitoratge i fiscalització de l'eficàcia de les inversions europees en matèria de polítiques de cohesió a través de les dades obertes. Les inversions europees tenen l'objectiu d'abordar les diferències econòmiques, socials i territorials de tota la Unió Europea. Mitjançant l'obertura de dades d'aquests fons, es potencia la transparència alhora que es facilita la comprensió de la política i com aquesta impacta en la vida quotidiana de la ciutadania. El conjunt de dades següent és una vista filtrada que conté dades generals i identificatives de cada projecte finançat pel FEDER pels següents eixos prioritaris: Eix Prioritari 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors Eix Prioritari 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos Aquests eixos prioritaris estan vinculats amb el compromís de compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.
Category
Sector Públic
Tags
projectes europeus, feder, europa, ajudes, subvencions, desenvolupament
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
License
Attribution License
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

Sol·licitud
sol_licitud
CodiOperació
codioperacio
Nom
nom
Descripció
descripcio
DataInici
datainici
DataFi
datafi
Beneficiari
beneficiari
Agent Facilitador
agent_facilitador
Eix prioritari
eix_prioritari
Objectiu Temàtic
objectiu_tem_tic
Prioritat inversió
prioritat_inversi
Objectiu Específic
objectiu_espec_fic
Línia actuació
l_nia_actuaci
CostTotal
costtotal
CostTotalSubv
costtotalsubv
Ajuda
ajuda
DataIniReal
datainireal
DescripcióMunicipiDoc
descripciomunicipidoc

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.