Transparència Catalunya

Close
Author
Dades Obertes Catalunya
Description
Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que s'han presentat per comarca i nombre de persones treballadores afectades. Es mostren els valors totals en el moment de l'actualització d'aquest conjunt de dades. [ES] Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se han presentado por comarca y número de personas trabajadoras afectadas. Se muestran los valores totales en el momento de la actualización de este conjunto de datos. [EN] Temporary Employment Regulation Files (ERTE) presented by region and number of affected workers. Total values are presented at the time when the data set is updated.
Category
Treball
Tags
erto, comarca, territori, economia, covid-19, erte, treball, covid19
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Departament d'Empresa i Treball
Source Link
http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/llicencia-oberta-informacio-catalunya/
License
See Terms of Use
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

Causa
causa
Codi comarca
codi_comarca
Comarca
comarca
Nombre d'expedients
n_mero_d_expedients
Nombre d'afectats
n_mero_d_afectats

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.