Transparència Catalunya

Close
Author
Dades Obertes Catalunya
Description
Publicitat activa dels viatges a l’estranger realitzats pels alts càrrecs, d’acord amb el document de criteris aprovat per la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert. S’informa que les dades econòmiques associades a les despeses dels viatges requereixen d’un termini de validació d’entre 2 i 3 mesos. Aquest conjunt de dades conté els viatges realitzats a partir de l'1 de gener de 2018.
Category
Sector Públic
Tags
alts càrrecs, viatges, administració de la generalitat, codi conducta, catalunya global, dataset_presidència, ods16_pau justícies i institucions sòlides, ods
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques
Source Link
https://administraciodigital.gencat.cat/ca/dades/dades-obertes/informacio-practica/llicencies/
License
See Terms of Use
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

Id
id
Departament
departament
Unitat orgànica
unitat_org_nica
Nom i cognoms
nom_i_cognoms
Càrrec
c_rrec
Inici viatge
inici_viatge
Fi viatge
fi_viatge
Destinació
destinaci
Motiu
motiu
Agenda
agenda
Comitiva
comitiva
Dietes i manutenció
dietes_i_manutenci
Allotjament
allotjament
Transport
transport
Altres despeses
altres_despeses
Total despeses
total_despeses
Especificació altres despeses
especificaci_altres_despeses
Observacions
observacions

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.