Transparència Catalunya

Close
Author
Dades Obertes Catalunya
Description
El Departament de Salut ha deixat d'actualitzar aquest conjunt de dades en data 26-7-22. Podeu trobar tota la informació relacionada amb la COVID-19 i la resta d'infeccions respiratòries en els conjunts de dades de SIVIC (Vegeu contingut destacat). AVÍS : a partir del 17 de juny de 2021 s'introdueix en aquest conjunt de dades el canvi que es descriu al final del text. Aquestes dades provenen de diversos sistemes d'informació del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut, detallats a https://dadescovid.cat/documentacio , i mostren per a cada dia, municipi, sexe i procediment diagnòstic el nombre de casos identificats com a positius mitjançant alguna prova diagnòstica o per estudi epidemiològic; el procediment diagnòstic s'especifica en la variable 'TipusCasDescripcio', i la data del cas és la data d’inici de símptomes, no la data de realització de la prova diagnòstica. Tots ells són casos activats pels serveis de vigilància epidemiològica. En els casos en què no ha estat possible identificar el municipi de residència de la persona identificada com a cas positiu, el valor de la variable 'MunicipiDescripcio' és 'No classificat'. I en els casos de persones residents en municipis amb una població inferior a 200 habitants, per evitar la seva identificació i garantir-ne la confidencialitat, en la variable 'MunicipiDescripcio' s'hi fa constar el valor '(Altres municipis)'. CANVI APLICAT EL 17-06-2021 : ELIMINACIÓ DELS CASOS SEROLÒGICS POST-VACUNALS Amb l'actualització d'avui s'introdueix un canvi en el criteri de definició dels casos serològics, que són aquells diagnosticats per un resultat positiu en una prova d'ELISA o un test ràpid d'anticossos. (Corresponen als registres on la variable "TipusCasDescripció" pren els valors "Positiu per ELISA" o "Positiu per Test Ràpid".) Aquestes dues proves detecten els anticossos contra la COVID-19, de tal manera que indiquen que la persona ja ha superat la infecció (no són casos actius sinó antics). Per aquest motiu no s'han utilitzat mai a https://dadescovid.cat per fer el seguiment de l'evolució de l'epidèmia ni es tenen en compte en els càlculs dels indicadors epidemiològics (IA7, IA14, Rt, RR, positivitat, etc). Les proves d'anticossos resulten positives en les persones que ja han passat la infecció però també en aquelles que han sigut vacunades. Per aquest motiu, a partir d'avui no es consideraran com a casos aquells resultats positius a una prova ELISA o un test ràpid d'anticossos que s'hagin realitzat amb posterioritat a l'administració de la primera dosi de la vacuna contra el SARS-CoV-2. S'actualitzen també les dades prèviament publicades en aquest conjunt de dades per aplicar aquest mateix criteri a tota la sèria històrica.
Category
Salud
Tags
covid-19, coronavirus, sars-cov-2, covid19, ods3_salut i benestar, ods
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Departament de Salut
Source Link
https://administraciodigital.gencat.cat/ca/dades/dades-obertes/informacio-practica/llicencies/
License
See Terms of Use
This view cannot be displayed
Por lo general, esta vista es confidencial. Puede tener una vista previa, pero deberá convertirla en pública para que otras personas puedan verla.
Tamaño
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Tamaño personalizado

El tamaño mínimo es 425x425

LaAPI de Datos de Libre Acceso de Socrata (SODA) ofrece acceso a este conjunto de datos, entre otros, la capacidad de filtrar,consultary agregar datos. Para información adicional, consulte los documentos API para este conjunto de datos o visite nuestro portal de programadores

Punto de acceso de la API:

Nombres del campo:

TipusCasData
data
ComarcaCodi
comarcacodi
ComarcaDescripcio
comarcadescripcio
MunicipiCodi
municipicodi
MunicipiDescripcio
municipidescripcio
DistricteCodi
districtecodi
DistricteDescripcio
districtedescripcio
SexeCodi
sexecodi
SexeDescripcio
sexedescripcio
TipusCasDescripcio
resultatcoviddescripcio
NumCasos
numcasos

Usar OData para abrir el conjunto de datos en herramientas como Microsoft Excel o Tableu. Esto le permitirá una conexión directa a los datos que se pueden actualizar a petición dentro de la aplicación de conexión.

Documentación OData de Socrata.

Los usuarios de Tableau deben seleccionar la opción del punto de accesso de OData v2.

Punto de acceso de OData V4:

Punto de acceso de OData V2:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.