Profile Picture Generalitat de Catalunya

created May 8 2018

updated Oct 28 2019

Description

Dades dels sectors de desenvolupament subjectes a pla de millora urbana en sòl urbà consolidat o a pla parcial urbanístic en sòl urbanitzable segons el Mapa urbanístic de Catalunya.

Activity
Community Rating
Current value: 0 out of 5
Your Rating
Current value: 0 out of 5
Raters
0
Visits
306
Downloads
133
Comments
0
Contributors
0
Meta
Category
Urban Planning and Infrastructures
Permissions
Public
Tags
muc, classificació, qualificació, urbanisme
Licensing and Attribution
Data Provided By
Direcció general d’ordenació del territori i urbanisme (Observatori del Territori)
Source Link
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/serveis_web_i_dades_obertes/descarrega-de-dades/
License
See Terms of Use
Actors
Tipus actor
Generalitat de Catalunya
Subtipus actor
Administració de la Generalitat de Catalunya
Departament
Territori i Sostenibilitat
Freqüència d'actualització
Freqüència d'actualització
Bienal
Àmbit geogràfic
Àmbit geogràfic
Catalunya
Informació geogràfica
Dades geogràfiques
Idioma
Idioma
Català
Nombre del conjunto de datos (ES)
Datos de los sectores de desarrollo del mapa urbanístico de Catalunya
Dataset name (EN)
Data of development sectors of Urbanistic Map de Catalonia (MUC)
This view cannot be displayed