Imatge de perfil Generalitat de Catalunya

creat Mar 31 2020

actualitzat Dec 3 2020

Descripció

Aquestes dades provenen del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i mostren dades dels casos positius acumulats, que són aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid). També inclou les dades dels casos sospitosos acumulats que corresponen a persones que en algun moment han presentat símptomes i un professional sanitari els ha classificat com a possible cas, però no tenen una prova diagnòstica (PCR o test ràpid) amb resultat positiu. Tots ells són casos activats pel servei de vigilància i s'ha pogut identificar la zona de residència que consta a la targeta sanitària de la persona.
La informació s'actualitza a dades obertes diàriament.
[ES]
Estos datos provienen del registro RSAcovid19 del Departamento de Salud y muestran datos de los casos positivos acumulados, que son aquellos que han dado positivo en alguna prueba diagnóstica (PCR o test rápido). También incluye los datos de los casos sospechosos acumulados que corresponden a personas que en algún momento han presentado síntomas y un profesional sanitario los ha clasificado como posible caso, pero no tienen una prueba diagnóstica (PCR o test rápido) con resultado positivo. Todos ellos son casos activados por el servicio de vigilancia y se ha podido identificar la zona de residencia que consta en la tarjeta sanitaria de la persona.
La información se actualiza en datos abiertos diariamente.
[EN]
These data come from the RSAcovid19 record from the Health Department and show data from the accumulated positive cases, which are those that tested positive on some diagnostic test (PCR or fast test). It also includes data from the accumulated suspicious cases corresponding to people who presented symptoms at some point and a sanitary professional has classified them as a possible case, but they do not have a diagnostic test (PCR or fast test) with a positive result. The surveillance service activated all the cases and they identified the person's residence zone indicated on each sanitary card.
Information is updated in open data daily.

Activitat
Puntuació de la Comunitat
Current value: 0 out of 5
La seva Puntuació
Current value: 0 out of 5
Posicions
0
Visites
139739
Descàrregues
124191
Comentaris
0
Col·laboradors
0
Meta
Categoria
Salut
Permisos
Públic
Marques
covid-19, coronavirus, sars-cov-2, covid19
Etiqueta de la fila
SODA2 únicament
Llicència i Autoria
Dades Proveïdes Per
Departament de Salut
Enllaç al recurs
http://salutweb.gencat.cat/
Llicència
Attribution License
Actors
Tipus actor
Generalitat de Catalunya
Departament
Salut
Freqüència d'actualització
Freqüència d'actualització
Diària
Àmbit geogràfic
Àmbit geogràfic
Catalunya
Informació geogràfica
Codi d'element
Idioma
Idioma
Català
Nombre del conjunto de datos (ES)
Registro de test de COVID-19 realizados en Catalunya. Segregación por sexo y municipio
Dataset name (EN)
Record of COVID-19 tests performed in Catalonia. Segregation by sex and municipality
This view cannot be displayed