Imatge de perfil Generalitat de Catalunya

creat Mar 31 2020

actualitzat Mar 5 2021

Descripció

AVÍS : a partir del 9 de març de 2021 s'introduïrà en aquest conjunt de dades el canvi que es detalla al final del text.
Aquestes dades provenen de diversos sistemes d'informació del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut, detallats a https://dadescovid.cat/documentacio , i mostren per a cada dia, municipi, sexe i procediment diagnòstic el nombre de casos identificats com a positius mitjançant alguna prova diagnòstica o per estudi epidemiològic; el procediment diagnòstic s'especifica en la variable 'TipusCasDescripcio', i la data del cas és la data d’inici de símptomes, no la data de realització de la prova diagnòstica. Tots ells són casos activats pels serveis de vigilància epidemiològica.
En els casos en què no ha estat possible identificar el municipi de residència de la persona identificada com a cas positiu, el valor de la variable 'MunicipiDescripcio' és 'No classificat'. I en els casos de persones residents en municipis amb una població inferior a 200 habitants, per evitar la seva identificació i garantir-ne la confidencialitat, en la variable 'MunicipiDescripcio' s'hi fa constar el valor '(Altres municipis)'.
PRÒXIM CANVI:
A partir del dia 9 de març de 2021 s’introduïrà el següent canvi en aquest conjunt de dades:
– Per millorar el detall territorial de la informació facilitada per aquest conjunt de dades, s'afegeix la variable 'districte' per a la població resident en el municipi de Barcelona. La identificació del districte s'obté a partir del sector sanitari, que per al municipi de Barcelona coincideix amb el districte municipal, i la codificació dels districtes que es mostra és la pròpia de l'Ajuntament de Barcelona.
– L'addició d'aquesta nova variable comporta l'aparició de dos nous camps: 'DISTRICTECODI' i 'DISTRICTEDESCRIPCIO'. Per als registres corresponents al municipi de Barcelona, aquests camps mostren els valors corresponents al districte municipal; per als registres corresponents a altres municipis, el camp 'DISTRICTECODI' està en blanc i el camp 'DISTRICTEDESCRIPCIO' conté el valor 'No classificat'.

Activitat
Puntuació de la Comunitat
Current value: 0 out of 5
La seva Puntuació
Current value: 0 out of 5
Posicions
0
Visites
171486
Descàrregues
137157
Comentaris
0
Col·laboradors
0
Meta
Categoria
Salut
Permisos
Públic
Marques
covid-19, coronavirus, sars-cov-2, covid19
Etiqueta de la fila
SODA2 únicament
Llicència i Autoria
Dades Proveïdes Per
Departament de Salut
Enllaç al recurs
http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/llicencia-oberta-informacio-catalunya/
Llicència
See Terms of Use
Actors
Tipus actor
Generalitat de Catalunya
Departament
Salut
Freqüència d'actualització
Freqüència d'actualització
Diària
Àmbit geogràfic
Àmbit geogràfic
Catalunya
Informació geogràfica
Codi d'element
Idioma
Idioma
Català
Nombre del conjunto de datos (ES)
Registro de test de COVID-19 realizados en Catalunya. Segregación por sexo y municipio
Dataset name (EN)
Record of COVID-19 tests performed in Catalonia. Segregation by sex and municipality
This view cannot be displayed