Imatge de perfil Dades Obertes Catalunya

creat Oct 15 2020

actualitzat Nov 29 2023

Descripció

En aquest apartat estan disponibles les dades diàries dels contaminants determinats mitjançant captadors manuals, integrats en la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. En aquest moment les dades publicades són a partir de l’any 2010. Aquestes dades s’actualitzaran trimestralment.
Els captadors manuals són dispositius que requereixen la instal·lació d’un suport de mostreig cada cop que es vol obtenir una dada diària. Durant aquestes 24 hores, es força el pas de l’aire per aquest suport de mostreig i s’obté una mostra que posteriorment s’ha de dur al laboratori, on s’analitza. El tipus de mostra i el tipus d'anàlisi depenen del contaminant que es vulgui mesurar. Els procediments emprats son els establerts en la legislació vigent. Així doncs, els nivells de concentració a l'aire dels contaminants determinats a partir dels captadors manuals no es disposen en temps real, es coneixen en un termini de temps posterior respecte al dia que s'ha pres la mostra. Aquest procés fa que hi hagi un cert decalatge en la disponibilitat de les dades diàries obtingudes a partir d’aquests captadors en relació al dia del mostreig.
La informació disponible és la que correspon a la concentració diària dels següents contaminants: fracció PM10 del material particulat, fracció PM2.5 del material particulat, metalls (Arsènic, Níquel, Cadmi i Plom) determinats en la fracció PM10, benzo(a)pirè determinat en la fracció PM10, clorur d’hidrogen i benzè. Per tal de dur a terme una correcta interpretació de les dades, cal considerar que aquests valors diaris tenen un límit de quantificació que varia depenent del contaminant, del sistema de mostreig emprat i del mètode analític utilitzat en les determinacions dels diferents contaminants.

Activitat
Puntuació de la Comunitat
Current value: 0 out of 5
La seva Puntuació
Current value: 0 out of 5
Posicions
0
Visites
10557
Descàrregues
1347
Comentaris
0
Col·laboradors
0
Meta
Categoria
Medi Ambient
Permisos
Públic
Marques
aire, qualitat aire, immissions, contaminants atmosfèrics, contaminació, xvpca, medi ambient, ods9_indústria innovació i infraestructures, ods13_acció pel clima, ods11_ciutats i comunitats sostenibles, ods
Etiqueta de la fila
SODA2 únicament
Llicència i Autoria
Dades Proveïdes Per
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Enllaç al recurs
(cap)
Llicència
Attribution License
Actors
Tipus actor
Generalitat de Catalunya
Departament
Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Freqüència d'actualització
Freqüència d'actualització
Mensual
Idioma
Idioma
Català
Nombre del conjunto de datos (ES)
Calidad del aire en los puntos de medida manuales de la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminació Atmosférica
Dataset name (EN)
Air Quality of the manuals measuring points of the Atmospheric Pollution Monitoring and Forecasting Network
Àmbit geogràfic
Àmbit geogràfic
Catalunya
Informació geogràfica
Coordenades
Informació de gènere o sexe
Informació de gènere o sexe
No aplica
This view cannot be displayed