Imatge de perfil Generalitat de Catalunya

creat Jun 4 2019

actualitzat Jun 28 2021

Descripció

Alumnes matriculats en els centres docents, en els ensenyaments que cursen. També s’inclouen el nombre de grups o unitats en què es distribueixen els alumnes. La font d’informació són els sistemes d’informació del Departament d’Educació. L’actualització és anual.
Respecte al recompte de matrícules, estan informats els alumnes dels quals es tingui el sexe informat. S’exclouen els estudis categoritzats com a desconeguts.
Hi ha certes característiques dels ensenyaments com la modalitat que només s’informa en els estudis en que té sentit.
Respecte els grups o unitats, només s‘inclouen els corresponents als ensenyaments de règim general.
Consideracions:
- En el cas dels ensenyaments superiors de disseny, una part dels alumnes cursen els estudis anualment i una altra part semestralment. Per homogeneïtzar les dades s’han considerat totes les matrícules anuals (mostrant les dades del primer semestre pels centres que fan els dos períodes).
- En el cas de les unitats, per als centres privats i per alguns estudis no es disposa de les dades desagregades a nivell d’ensenyament (només a nivell de grau). En aquest cas s’ha afegir el nombre d’unitats per grau separant aquesta dada del nombre de matrícules.
- L'actualització de les dades anual es fa en tres fases: En la primera fase s’informarà dels ensenyaments de règim general, en la segona dels ensenyaments de règim especial que tenen matrícula anual i en la tercera ensenyaments de règim especial que tenen matriculació no anual.

Activitat
Puntuació de la Comunitat
Current value: 0 out of 5
La seva Puntuació
Current value: 0 out of 5
Posicions
0
Visites
4883
Descàrregues
1511
Comentaris
0
Col·laboradors
0
Meta
Categoria
Educació
Permisos
Públic
Marques
centres, departament, ensenyament, estudi, matrícula, alumnes, educació, grups, unitats, docents, registre, infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional
Etiqueta de la fila
Centre, ensenyament i nivell
SODA2 únicament
Llicència i Autoria
Dades Proveïdes Per
Sistemes d’informació del Departament d’Educació
Enllaç al recurs
http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/llicencia-oberta-informacio-catalunya/
Llicència
See Terms of Use
Actors
Tipus actor
Generalitat de Catalunya
Departament
Educació
Freqüència d'actualització
Freqüència d'actualització
Anual
Àmbit geogràfic
Àmbit geogràfic
Catalunya
Informació geogràfica
Coordenades
Idioma
Idioma
Català
Nombre del conjunto de datos (ES)
Alumnos matriculados por enseñanza y unidades de los centros docentes
Dataset name (EN)
Students enrolled by type of education and education center
This view cannot be displayed